עצירה, התבוננות ומה שביניהם (צניעות)

אני מאמינה שעל מנת שנכיר בצרכים הרגשיים שלנו או של כל אחד מהילדים שלנו נדרשת עצירה.